Nieuwsbrief XXVIII

Buitenverwachting Nieuwsbrief

Voorjaar 2019

Nieuwsbrief XXVIII

Het was een zachte winter en er staat vrij veel gras. Het was de laatste dagen wel wat onstuimig en er is zeker genoeg regen gevallen. Desalniettemin ziet het er naar uit dat de koeien eind maart, begin april naar buiten gaan. Zodra we een definitieve datum hebben, zullen we iedereen daarover berichten.

Lammetjesdagen

Niet alleen gaan binnenkort onze koeien weer naar buiten en nodigen we iedereen uit dat mee te maken, we organiseren ook nog lammetjes dagen. Dit doen we samen met Naar Buiten! op zaterdag 23 en zaterdag 30 maart van 10.00 – 15.00. Tijdens de Lammetjesdagen kan je de net geboren geitjes en lammetjes bewonderen, ook zijn er kleine kuikentjes. Tevens kan er gespeeld worden op de boerderij en de boer kan geholpen worden met het voeren van de dieren. Daarnaast organiseert Naar buiten! Leiden diverse activiteiten zoals: een tuintje inzaaien, een zintuigentest en van schapenwol een lammetje knutselen.

Voedselbossen & permacultuur

Ook wordt er op 2 april door 2 samenwerkende leader groepen op ons bedrijf een middag georganiseerd die in het teken staat van voedselbossen en permacultuur. Permacultuur is een samentrekking van permanent en agricultuur en iets heel anders dan permafrost. Permacultuur is kort gezegd een ontwerpmethode die door met de natuur mee te werken, door ecologische ontwerp principes te gebruiken, komt tot een systeem dat zichzelf in stand kan houden en volhoudbaar, permanent, is. We zijn al langer bezig met het integreren van permacultuur in onze bio boerderij. Deze integratie willen we verder uitbouwen met het opzetten van een kenniscentrum. Er is namelijk veel interesse in permacultuur, maar er is nog behoefte aan kennis. Dit is helemaal te merken op het vlak van de interactie tussen landbouw en burgers. De landbouw mist de vernieuwende andere aanpak van de permacultuur, de burger mist de praktische kennis van de boer. Juist op dit gebied is er veel mogelijk en nog veel te winnen. Dit kenniscentrum willen we dan vormgeven door het opzetten van meer voorbeeld projecten, op ons land, zoals een klein voedselbos, en het realiseren van een workshop ruimte. Een kenniscentrum opzetten willen en kunnen we niet in ons eentje. Het kennis centrum moet ook een netwerk zijn waar verschillende locaties en verschillende partijen hun expertise kunnen inbrengen. Als je interesse hebt om mee te doen of te denken, of als je wil komen op de inspiratie middag, neem dan per email contact op met boercornelishendrik@gmail.com.

Weidevogelsafari

Daarnaast organiseren we in het kader van de vogelweek van de vogelbescherming op zaterdag 11 en zaterdag 18 mei weidevogelsafari’s. Buitenverwachting is namelijk ook een weidevogelboerderij, dat betekent dat we erg begaan zijn met de weidevogels en dat we onze weilanden zo proberen in te richten dat de weidevogels floreren. Voor ons is weidevogelbeheer niet alleen het beschermen van nesten, maar ook het ecologisch beheren van onze weilanden. Een graslandbeheer bijvoorbeeld dat het bodemleven bevordert zorgt dat aan de randvoorwaarden voor vogels, namelijk voedsel, wordt voldaan en sluit aan bij onze manier van vee houden. Een goed bodemleven is ook goed voor het gras en de koeien: het is een win-win situatie. Weidevogelbeheer is voor ons ook mensen de weidevogels te laten zien. Om mensen van de weidevogels en de ruimte in de polder te laten meegenieten doen we daarom mee met de Nationale Vogelweek.